متاسفانه به اطلاع می رساند شرکت مایکروسافت، دیگر از این سرویس پشتیبانی نمی کند و باید از سرویس Office 365 که یک سرویس غیر رایگان است استفاده کرد.

 

به زودی سرویس جدیدی را به عنوان جایگزین به شما معرفی می کنیم.