تاکنون اکثر شرکتها با تغییر دیدگاه خود نسبت به بازاریابی، به فواید بازاریابی آنلاین برای بهبود و رشد فعالیت اقتصادی خود پی برده اند. اما این بدان معنا نیست که آنها، استفاده آسان از این ابزار را بدانند.

 

حرکت از بازاریابی سنتی به دیجیتال

 

بر اساس مجموعه ای از تحقیقات، بسیاری از واحدهای بازاریابی در سازمانها، کماکان در حال دست و پنجه نرم کردن با بعضی مشکلات مانند تغییر فرهنگ سازمانی برای استفاده از تکنولوژی دیجیتال، و همچنین طراحی ساختارهای سازمانی و تخصیص وظایف هستند.

 

215969

 

بر اساس یک نظرسنجی که توسط Genpact Research Institute و Harvard Business Review Analytics Services در سه ماهه دوم سال 2016 انجام گرفته است، تقریبا اکثر متخصصان و فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که استفاده از تکنولوژی دیجیتال، تاثیر مثبتی بر روی حوزه های گوناگون فعالیت اقتصادی مانند پشتیبانی از مشتریان، ایجاد کارآمدی درون سازمانی و افزایش وفاداری مشتریان گذاشته است و یا به زودی خواهد گذاشت.
اما علی رغم دید مثبت بسیاری از فعالان اقتصادی به مقوله تکنولوژی دیجیتال، تحقیقات بعدی به آنها پیشنهاد می کند که با سرعت بیشتری در راستای انطباق تکنولوژی دیجیتال با فرهنگ سازمانی خود تلاش کنند.

زمانی که از آنها خواسته شد که از موانع استفاده سازمان از تکنولوژی دیجیتال نام ببرند، تقریبا نیمی از آنها ناتوانی در تجربه را به عنوان یک مشکل معرفی کرده اند، در همین حال، بیش از 40 درصد از افراد، مدیریت تغییر را به عنوان یک نکته کلیدی در این کار ذکر کرده اند.

 

مدیریت تغییر در سازمانها به عهده کیست؟

 

شاید یک چالش بزرگتر برای انطباق تکنولوژی دیجیتال در سازمانها اینست که چه کسی باید مسئول تعریف چشم انداز باشد. در تحقیقات صورت گرفته توسط هاروارد، این مسئولیت در طیفی از سمتها تقسیم شده بود، از مدیر انفورماتیک تا مدیر فنی و مدیر عامل.