به گزارش وب سایت eMarketer، 87 درصد از افراد تصمیم گیر در شرکتهایی که خدمات B2B ارائه می کنند، گفته اند که محتوا، تاثیر زیادی در تصمیم گیری آنها جهت خرید تاثیرگذار است، به شرطی که محتوای مفید باشد و مشکلی از فعالیت تجاری آنها را رفع کند.

این یک اصل ساده است اما به روشنی نشان می دهد که تقاضای بسیار زیادی برای این نوع محتوا وجود دارد. شاید برای بازاریابان اینترنتی، زمان آن فرا رسیده است که در استراتژی تولید محتوای شرکت خود بازنگری کنند.

مطابق این بررسی، از نظر متخصصین بازاریابی، سازمانهای پاسخگو و گروههای آنلاین در درجه اول اهمیت و گروههای صنعتی و فروشندگان حوزه نشر آنلاین در درجه بعدی اهمیت به عنوان بازارهای هدف قرار می گیرند.

 

مدیران و تولید محتوا