هر ایمیل برای همه مخاطبان مناسب نیست

اغلب فروشندگان در فروشگاهها آماده ارائه خدمات به خانمها هستند، اما اگر یک مرد وارد فروشگاه شود، معمولا فروشندگان آنها را به سمت بخش لوازم آرایش زنانه راهنمایی نمی کند! حال آنکه اکثرا در بازاریابی آنلاین این اشتباه را مرتکب می شویم و ایمیل را به مخاطبی ارسال می کنیم که مناسب او نیست.

 

email

 

 

این اشتباه را تکرار نکنید؛ در زمان ثبت نام کاربران اطلاعاتی درباره جنسیت، سن و سال، علایق آنها بدست آورید. از کاربران بخواهید این اطلاعات را در اختیار شما قرار دهند. دلیل این کار را برای آنها توضیح دهید و معمولا از این کار جواب مثبتی خواهید گرفت.

از آزمون و خطا غافل نشوید

بازاریابی با ایمیل یک میدان آزمون و خطای واقعی است زیرا شما می توانید بازخورد حاصل از ارسال ایمیل تبلیغاتی را بررسی نمایید. اگر قالب ایمیل ارسالی خود را تغییر می دهید و یا در سبک نگارش تغییراتی لحاظ می کنید، ایمیلهای خود را به دو دسته تقسیم کنید: بخشی را در قالب گذشته ارسال کنید و بقیه را در قالب جدید. آنگاه بازخورد هر گروه از ایمیلها را بسنجید تا بدانید آیا تغییرات به نفع شما بوده یا به ضرر شما.

نظرات کاربران را از دست ندهید، حتی در آخرین لحظه!

همیشه فکر می کنیم زمانی که کاربری خود را از ایمیل لیست ما خارج کرد، ارتباطش را با ما قطع کرده است. در صورتی که اینگونه نیست. بسیاری از کاربران که به دلیلی لیست ایمیل را ترک می کنند ممکن است دوباره با ما آشتی کنند! پس ما باید همیشه زمینه این بازگشت را فراهم کنیم.
از کاربران قطع رابطه کرده بخواهید دلیل لغو ثبت نامشان را به شما بگویند. معمولا کاربران به این درخواست پاسخ مثبت می دهند. این نوع بازخورد در شناخت خواسته های مشتریان بسیار مناسب می باشد.

با سوالات زیاد مشتری را کلافه نکنید

نکات کلیدی بازاریابی با ایمیلاگر ایمیلهای شما بیش از یک یا دو لینک پیگیری دارد، باید در ایمیلهای خود تجدید نظر کنید. انتخابها و گزینه های فراروان در ایمیل، مشتری را به تفکر زیاد حول گزینه ها سوق می دهد، او را سردر گم می کند و از انتخاب باز میدارد! در ایمیلهایتان از گزینه های محدود استفاده نمایید و بقیه گزینه ها را در ایمیلهای بعدی به کار ببرید.

کاربرد خدمات و محصول خود را به مشتری معرفی کنید و نه قابلیت آن را!

کاربرد خدمات و کالاهای ما برای بسیاری از مشتریان ناشناخته است. بهتر است که کاربردهای خدمات و کالاهای خود را به مشتریان معرفی کنید تا ویژگی آن محصول را!
مثلا اگر خدمات بازاریابی آنلاین ارائه می کنید، در بازاریابی با ایمیل، به مشتری اعلام کنید که مثلا این متد، 20% فروش آنها را افزایش می دهد، نه اینکه شیوه و متد کار خود را در ایمیل توضیح دهید.

زیاده روی نکنید

شاید یکی از مهمترین مواردی که در بازاریابی با ایمیل باید در نظر داشت، تعداد ایمیلهایی است که برای مخاطبان ارسال می گردد. گاهی با افزایش مخاطبان و افراد ثبت نام شده در لیست ایمیل، ناخداگاه به این سمت می رویم که بر تعداد ایمیلهای تبلیغاتی خود اضافه کنیم. آنچه که در هر نوع بازاریابی اصل است، سودی است که از آن بازاریابی حاصل می شود. ایمیلهای بیش از حد، مشتری را از تمرکز بر خدمات ما دور می کند، بعضی پیشنهادها از دیدگاه مشتری دور می ماند و در نهایت ممکن است به قطع عضویت مشتری از لیست تبلیغاتی ما منجر شود.