بازاریابی آنلاین برای موفقیت شماست!

 

 نوین ایده، همراه شماست برای اینکه با تکنیکهای بازاریابی آنلاین آشنا شوید

و آن را به سازو کار سازمانی خود بیافزایید!

 

شروع کنید

44%

از خریداران آنلاین فرآیند یافتن محصول موردنظر خود را از طریق یکی از موتورهای جستجو آغاز می کنند.

Interconnected World

54%

مخاطب هدفمند بیشتر نتیجه استفاده از متدهای بازاریابی درونگرا است نسبت به بازاریابی مرسوم سنتی

Inbound Marketing Community

79%

از شرکتهایی که از شیوه بازاریابی درونگرا استفاده کرده اند، بازگشت سرمایه مثبتی داشته اند.

Hubspot

تلاش سازمانها برای حرکت از بازاریابی سنتی به دیجیتال

تاکنون اکثر شرکتها با تغییر دیدگاه خود نسبت به بازاریابی، به فواید بازاریابی آنلاین برای بهبود و رشد فعالیت اقتصادی خود پی برده اند. اما این بدان معنا نیست که...

weblog entrance